Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

2.11.2017 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 2.1.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 2.10.2017 od 16:30 do cca 21:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

V neděli 29.10.2017 od 02:00 do 05:00 hodin dojde k částečné odstávce platebního portálu. V tuto dobu nebude dostupná online platba u následujících tří bank (Moneta Money bank, Fio banka a Sberbanka). Ostatních funkcí platebního portálu se odstávka nedotkne.

10.10.2017 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 12.10.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 12.10.2017 od 16:00 do cca 22:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

27.9.2017 - Upozornění uživatelům dat RÚIAN

Od 30.11.2017 dojde k úpravě struktury souborů adresních míst RÚIAN ve formátu CSV, které jsou dostupné na stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx. Bližší informace naleznete v novinkách na stránce Výměnného formátu RÚIAN.

15.9.2017 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 21.9.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 21.9.2017 od 16:30 do cca 20:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

9.9.2017 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 8.9.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 8.9.2017 od 14:20 do cca 22:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

24.8.2017 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 24.8.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 24.8.2017 od 16:20 do cca 22:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

10.8.2017 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 10.8.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 10.8.2017 od 16:20 do cca 20:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

25.7.2017 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 25.7.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 25.7.2017 od 16:30 do cca 20:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

3.7.2017 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 3.7.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 3.7.2017 od 17:30 do cca 20:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.