Prohlášení o přístupnosti

 

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA) a Pravidel přístupného webu připravených dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jeho novely č. 81/2006 Sb. Pokud nejsou některé zásady splněny, jsou uvedeny níže.

Stránky jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Transitional a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Výjimky z přístupnosti

Aplikace může používat tzv. CAPTCHA kódy, jejichž zadávání se deaktivuje při přihlášení do aplikace.

Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.

Výjimka: Zobrazování map nemá textovou alternativu.

Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu cookies.

Výjimka: Zobrazování map vyžaduje podporu JavaScriptu.

Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.

Výjimka: Nápověda a mapa se vždy otevírá v novém okně.